ارتباط با ما

 

تهران – خیابان خرمشهر – پلاک 42 – طبقه اول
1st Floor – No. 42 – Khoramshahr Street – Tehran/Iran
  
021 – 88513171تلفن (10 خط) :
021 – 88734509فکس  :
  
iis@iis-co.com
  
 :: PRESIDENT ::
S.H.Khoshsokhan
president@iis-co.com
سید حسن خوش سخن – رئیس هیئت مدیره
 
…………………………………………………………..
 :: VICE PRESIDENT ::
Zohreh Keyvan
keyvan@iis-co.com
زهره کیوان – نائب رئیس هیئت مدیره
 
…………………………………………………………..
 :: General MANAGER ::
Fariba Daei Kouzehkanany
kanany@iis-co.com
فریبا دائی کوزه کنانی – مدیر عامل
 
…………………………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X