ارتباط با ما

تهران – خیابان خرمشهر – پلاک 42 – طبقه اول
1st Floor – No. 42 – Khoramshahr Street – Tehran/Iran
   
021 – 88513171 تلفن (10 خط) :
021 – 88734509 فکس  :
   
iis@iis-co.com
   

…………………………………………………………..
 :: General MANAGER ::
Fariba Daei Kouzehkanany
kanany@iis-co.com
فریبا دائی کوزه کنانی – مدیر عامل
 
…………………………………………………………..