720000- تومان تخفیف

بالانسر0.5 تا 2 کیلو مدل 2-8375 ساخت ARO آمریکا

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

بالانسر 2 کیلو مدل 2-8375 ساخت ARO آمریکا

 

 

مجموع

اشتراک گذاری:

بالانسر 2 کیلو مدل 2-8375 ساخت ARO آمریکا

For Tool Weighing 1 to 2 lb (0 to 2 kg)