2100000- تومان تخفیف

بکس بادی ۹۰ درجه “۱/۲ مدل ۹۴۴۱ Rodcraft ایتالیا

۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مجموع

اشتراک گذاری:

Angle Wrench with 90 angle head, air shut off, 1/2″, 300 Rpm, Max torque 30-65

X