485000- تومان تخفیف

بکس بادی ۹۰ درجه “۳/۸ مدل ۹۴۴۰ Rodcraft ایتالیا

۹,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان

مجموع

اشتراک گذاری:

Angle Wrench 3/8″ with 90 angle head, air shut off, 300 Rpm, Max torque 7,0-27Nm

X