الکتروددرسر بادی ARO آمریکا مدل E-8039 الکترود تیز کن بادی

تماس بگیرید

تیپ درسر بادی ARO آمریکا مدل E-8039 الکترود تیز کن بادی

Speed 450 RPM

 

اشتراک گذاری:

تیپ درسر بادی ARO آمریکا مدل E-8039 الکترود تیز کن بادی Speed 450 RPM

در زمان استفاده مداوم از الکترود مسی نقطه جوش، نوک آن جرم گرفته و به وسیله قوس مغناطیسی دفرمه شده و معیوب می شود، بنابراین جوش های داده شده دچار مشکل می گردد و فاقد کیفیت می باشد.

تیغه های تیپ درسر از الماس ازکیفیت  بسیار بالایی برخوردار است که هنگام تیز کردن به آسانی خورده نمیشود. لذا از این دستگاه جهت تمیز کردن نوک الکترود مسی در موقع جوشکاری استفاده می گردد.