دریل بادی هفت تیری 3/8 مدل DG021B-33-A کمپانی ARO آمریکا

تماس بگیرید

دریل بادی هفت تیری 3/8 اینج مدل DG021B-33-A  کمپانی ARO آمریکا

گشتاور 2 نیوتن متر

دور در حالت آزاد 3300 دور در دقیقه

وزن 0.7 کیلوگرم

طول = 146 mm

اشتراک گذاری:

دریل بادی هفت تیری 3/8 اینج مدل DG021B-33-A  کمپانی ARO آمریکا

سرعت 3300 دور – گشتاور ۲ نیوتن متر

ARO DG021B-33-A Pistol Grip Air Drill