ست فرز و تیغه خورشیدی 13 تایی ساخت چک

تماس بگیرید

اشتراک گذاری:

ست فرز و تیغه خورشیدی 13 تایی 30 درجه و 45 درجه

Product information “13 pcs valve seat reamer set 30° / 45

not suitable for hardened valve seats

diameter of shank Ø Ø 6 mm/6,5 mm/7 mm/7,5 mm/8 mm/8,5 mm/9 mm/9,5 mm/10 mm/10,5 mm/11 mm/11,5 mm/12 mm
length shank 88 mm
diameter of cutter

Ø 30 mm
Ø 32.5 mm
Ø 35 mm
Ø 37.5 mm
Ø 40 mm
Ø 42.5 mm
Ø 45 mm
Ø 47.5 mm
Ø 50 mm
Ø 52.5 mm
Ø 55 mm
Ø 58 mm
Ø 60 mm