سختی سنج POLDI ساخت چک

تماس بگیرید

کیت استاندارد سختی سنج Poldi شامل: سختی سنج، قطعه فولادی برای تقریبا 40 اندازه گیری، ذره بین،

سختی سنج Poldi ساده ترین و مقرون به صرفه ترین دستگاه برای اندازه گیری سختی از نظر برینل و تعیین استحکام کششی فولادهای مهندسی و ابزار، قالب ها، آهنگرها، مواد راه آهن، تیرها، ورق ها، لوله ها، فولاد ریخته گری و قطعات مختلف فولاد و همچنین. به عنوان تعیین سختی طبق برینل برای چدن برنز ریخته گری، آلومینیوم، برنج، مس، خاکستری و چدن سرد.

سختی سنج Poldi به کاربر این امکان را می دهد که تست ضربه را با کمک چکش تقریباً در هر مکانی از جمله: کارگاه ها، محل های مونتاژ یا هر مکان دیگری انجام دهد. سختی برینل و استحکام کششی را می توان در جداول تبدیل رایج در دسترس مشاهده کرد.

اشتراک گذاری:

POLDI Pocket Hardness Tester

Type : Brinell

Mounting: portable

Product applications: metal, for aluminum, copper, for steel

Other characteristics: mechanical

Poldi Hardness Tester Standard Kit Includes: Hardness Tester, steel piece for approximately 40 measurements, magnifier, hardness table, carrying case

The Poldi hardness tester is the simplest and most economical device for measuring hardness according to Brinell and determining tensile strength of engineered and tool steels, dies, forgings, railway material, beams, sheets, pipes, cast steel and various parts of steel, as well as determining hardness according to Brinell for cast bronze, aluminum, brass, copper, grey and chilled cast iron.

The Poldi hardness tester allows the user to perform the impact test with the help of a hammer almost anywhere including: workshops, at assembly sites or any other places. Brinell hardness and tensile strength can be seen in commonly available conversion tables.

When the POLDI hardness tester uses the check test piece made of steel having the strength of 70 kg/mm2, the deviation of the tensile strength converted from the Brinell hardness compared to the real tensile strength in steel having the strength of 50-100 kg/mm2 is maximum ± 3 %. In case of milder types of iron and steel and steel having the strength of 100-150 kg/mm2 (e.g. with hardened, heat treated and high alloyed steels) it is a maximum of ± 5 %. With the strength of 150 – 200 kg/mm2, inaccuracy under certain conditions can be even a little higher.