قید و بست 6532 کمپانی AMF آلمان

تماس بگیرید

قید و بست 6532 کمپانی AMF آلمان

Basic sortiment no. 6532

all items of tempering steel,

T-bolts tempered, rolled thead,

Idear set for toolroom, manufacturing and training purposes

اشتراک گذاری:

قید و بست 6532 کمپانی AMF آلمان

Basic sortiment no. 6532

all items of tempering steel,

T-bolts tempered, rolled thead,

Idear set for toolroom, manufacturing and training purposes

جیگ و فیکسچر