قیچی بادی مدل 6210 Rodcraft آلمان

تماس بگیرید

قیچی بادی مدل 6210 Rodcraft آلمان

مناسب برای بدنه ی ماشین و ورقه های آلومینیوم تا 1.5 میلی متر ضخامت

سرعت برش 2 متر بر دقیقه

عرض برش 5 میلی متر

وزن 1.20 کیلوگرم

متوسط فشار باد مورد نیاز 6.3 بار

حجم هوای مورد نیاز ورودی 360 لیتر بر دقیقه

ورودي هواي 1/4 اينچ (Female Thread)

اشتراک گذاری:

قیچی بادی جهت برش ورقه بدنه خودرو  و آلومینیوم تا ضخامت 1/5 میلیمتر

Benefits

  • Straight cutting (curves over 100 mm radius)of car body sheet metal and aluminum up to 1,5 mm thickness

Features

  • Cuts in the middle keeping the material on both sides almost untouched
  • Raw material and cut off part both remain in good shape
  • Cutting width 5 mm at 2 m/min
  • For thicknesses up to 1,5 mm (normal car body sheet metal and aluminium)
  • Cutting curves possible over 100 mm radius