مرغک گردان SKODA مورس4 ساخت چک

تماس بگیرید

ویژگی‌های مته و سری

مرغك گردان اشكودا (ŠKODA) ساخت جمهوري چك مورس 4 (MK4) ČSN ۲۴۳۳۲۴

شماره مورس 4

 

اشتراک گذاری:

مرغک گردان SKODA مورس4 ساخت جمهوری چک شماره  243324 شماره فنی 120-310 مورس 4

مرغک اصلی دستگاه های تراش که با دستگاه مرغک متصل است باید گردان باشد

تا همگام با سه نظام بتواند دوران کند تا اصطکاکی بین قطعه کار و مرغک به وجود نیاید

Taper Size : MT4 , Shank Diameter : 1-1/2 Inch , Maximum Workpiece Weight (LB.) : 2860lb

Point Style :Standard , Point Diameter : 55 mm , Point Diameter ( Decimal Inch): 2.1653in; 55mm

Tip Length : 1/4763in