هولدر الکترود درسر ساخت ARO – Electrode Dressers آمریکا C-05 سایز 16 میلیمتر

تماس بگیرید

هولدر الکترود درسر ساخت ARO – Electrode Dressers آمریکا  32282-2 سایز 16 میلیمتر

Chuck , Flush Type, .500 Diameter

اشتراک گذاری:

هولدر الکترود درسر ساخت ARO – Electrode Dressers آمریکا 32282-2 سایز 16 میلیمتر

Chuck , Flush Type, .500 Diameter