هولدر تیپ درسر جهت تیغچه دوطرفه ساخت آمریکا

تماس بگیرید

هولدر تیپ درسر جهت تیغچه 16 میلیمتر

جهت تیپ درسر دوطرفه مدل 8040E-EU ساخت آمریکا

 

اشتراک گذاری:

هولدر تیپ درسر جهت تیغچه 16 میلیمتر

جهت الکترود درسر مدل 8040E-EU ساخت آمریکا