گان دمنده هوا نازل 2 میلیمتر مدل 8120 Rodcraft ایتالیا

تماس بگیرید

گان دمنده هوا مدل 8120 Rodcraft ایتالیا

فشار = 2 تا 15 بار

وزن = 0.20 کیلوگرم

نازل = 2 میلی متر

حجم هوای مورد نیاز ورودی 130 لیتر بر دقیقه

ورودي هواي 1/4 اينچ

اشتراک گذاری:

گان دمنده هوا مدل 8120 Rodcraft ایتالیا

پیستوله دمنده هوا آلومینیومی دمنده مقاوم با نازل 2mm