پیستوله رنگ مخزن زیر Exitflex ساخت ایتالیا

تماس بگیرید

 پیستوله جهت مخزن زیر ایتالیایی Exitflex مدل S.Nr. 0021

Max press. 250 bar, 3500 PSI

اشتراک گذاری:

 پیستوله جهت مخزن زیر ایتالیایی Exitflex مدل S.Nr. 0021
Max press. 250 bar, 3500 PSI