پیچ گوشتی بادی مستقیم مدل 9495 Rodcraft انگلستان

تماس بگیرید

پیچ گوشتی بادی مسقتم مدل 9495 Rodcraft انگلستان

گشتاور 0.34 تا 4.18 نیوتن متر

دور در حالت آزاد 650 دور در دقیقه

وزن 0.79 کیلوگرم

متوسط فشار باد مورد نیاز 6.3 بار

حجم هوای مورد نیاز ورودی 360 لیتر بر دقیقه

اشتراک گذاری:

پیچ گوشتی بادی مسقتم مدل 9495 Rodcraft انگلستان

Straight Screwdriver ,650 rpm,
Torque 0.34-4.18 Nm
Reversible by lockable button,
Push to start by Air Valve,
Air shut-off clutch
with key for external adjustment of max. torque