پیچ گوشتی بادی هفت تیری مدل SQ054B-24-Q کمپانی ARO آمریکا

تماس بگیرید

پیچ گوشتی بادی هفت تیری

مدل SQ054B-24-Q ساخت ARO آمریکا

سرعت 2400 دور

گشتاور 4.5-1.7 نیوتن متر

Auto Shut-Off – Quick Reverse Touchtrol

 

اشتراک گذاری:

پیچ گوشتی بادی هفت تیری مدل SQ054B-24-Q ساخت ARO آمریکا

سرعت 2400 دور

گشتاور 4.5-1.7 نیوتن متر

 

Auto Shut-Off – Quick Reverse Touchtrol