پیچ گوشتی مستقیم بادی مدل 9465 Rodcraft ایتالیا

تماس بگیرید

پیچ گوشتی مستقیم بادی مدل 9465 Rodcraft ایتالیا

گشتاور 9.5 تا 1.5 نیوتن متر

دور در حالت آزاد 1000 دور در دقیقه

وزن 0.75 کیلوگرم

متوسط فشار باد مورد نیاز 6.3 بار

حجم هوای مورد نیاز ورودی 540 لیتر بر دقیقه

اشتراک گذاری:

پیچ گوشتی مستقیم بادی مدل 9465 Rodcraft ایتالیا

Push Lever to start ,

Slip clutch, 1000 Rpm,

Max torque 1,5-9,5