49500- تومان تخفیف

گان گریس مینی مدل 8150 Rodcraft آلمان

۲۸۰,۵۰۰ تومان

فشار = دستی

نرخ جریان = 55 سانتی متر مکعب با هر فشنگ

وزن = 0.1 کیلوگرم

 

 

مجموع

اشتراک گذاری:

گان گریس مینی شامل دو کارتریج آماده