150000- تومان تخفیف

گیج جوشکاری مدل CSN 25 3921 ساخت KINEX چک

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

گیج جوشکاری

  • گیج جوش مناسب اندازه گیری ضخامت نقطه و خط جوشکاری
  • امکان محاسبه اندازه ارتفاع تاج جوش، ضخامت نبشی و زاویه جوش
  • دامنه اندازه گیری ضخامت نبشی جوش از 0 تا 20 میلی متر
  • سنجش زاویه جوش دقیق در 4 اندازه 60 – 70 – 80 – 90 درجه
مجموع

اشتراک گذاری:

گیج جوشکاری  ساخت KINEX  چک
  • دامنه اندازه گیری ضخامت نبشی جوش از 0 تا 20 میلی متر
  • سنجش زاویه جوش دقیق در 4 اندازه 60 – 70 – 80 – 90 درجه
Welding gauge  CSN 25 3921

60°,70°,80°,90°