پرچکن بادی PH2 کمپانیGesipa آلمان

تماس بگیرید

پرچکن بادی مدل PH2

میخ پرچ از سایز 3 تا 5 میلیمتر

وزن = 1.3 kg

قدرت کشش 7.375 نیوتن در 5 بار

فشار هوا = 5 تا 7 بار

حجم هوای مصرفی در هر پرچ = 1.2 تا 1.8 لیتر

استروک = 15 mm

 

 

اشتراک گذاری:

میخ پرچکن بادی مدل PH2 کمپانی Gesipa آلمان

Blind rivets from 3 up to 5mm

all materials and blind rivets with 2.4mm