ماسک تنفسی فیلتردار SATA Medi light

تماس بگیرید

ماسک ایمنی رنگ فیلتردار SATA Medi light

ماسک‌ ایمنی با فیلتر برای مصرف در معرض گردوغبار، مواد شیمیایی، و… برای حفاظت از سلامت

اشتراک گذاری:

ماسک ایمنی تنفسی فیلتردار SATA Medi light

دارای دو فیلتر ترکیبی A2P3,  A2P2 جهت گرد و غبار , خاک و رنگ …