نمایش دادن همه 30 نتیجه

کلمپ افقی دستی مدل 6832

۳۱۲,۵۰۰ تومان۷۷۳,۰۰۰ تومان 9500- تومان تخفیف

کلمپ پنوماتیک افقی مدل 6820N

۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان 150000- تومان تخفیف

کلمپ فشاری قوی مدل 6842PK

۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان 30000- تومان تخفیف

کلمپ پنوماتیک افقی مدل 6820F

۳,۵۳۱,۰۰۰ تومان۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان 109000- تومان تخفیف

کلمپ دستی افقی مدل 6833

۶۶۰,۰۰۰ تومان ۶۷۸,۰۰۰ تومان 18000- تومان تخفیف

کلمپ دستی افقی مدل 6834

۴۹۳,۰۰۰ تومان۷۲۲,۰۰۰ تومان 15000- تومان تخفیف

کلمپ عمودی دستی مدل 6812P

۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان۴,۴۴۳,۰۰۰ تومان 63000- تومان تخفیف

کلمپ فشاری دستی مدل 6844

۶۹۰,۰۰۰ تومان۱,۲۸۱,۰۰۰ تومان 20000- تومان تخفیف

کلمپ فشاری دستی مدل 6845

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان 30000- تومان تخفیف

کلمپ فشاری قوی مدل 6842PL

۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان 30000- تومان تخفیف

کلمپ کششی عمودی مدل 6848V

۴۳۰,۰۰۰ تومان۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان 112000- تومان تخفیف

کلمپ مدولار مدل 6809P

۲,۰۴۷,۰۰۰ تومان۲,۵۰۳,۰۰۰ تومان فروش ویژه

کلمپ مودولار مدل 6810P

۲,۰۴۷,۰۰۰ تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان 63000- تومان تخفیف
X